Επισκευη Ζαντων

Η επισκευή της ζάντας αποτελεί για μας αντικείμενο που γνωρίζουμε καλά, αφού 30 χρόνια τώρα πρωτοπόροι και ενήμεροι για τις νέες μεθόδους, σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων. . .

Οι ζάντες αλουμινίου στραβώνουν από τις λακούβες που όλοι συνταντάμε στον δρόμο και από τα πεζοδρόμια που ίσως κάποιοι από εμάς ανεβαίνουν.

Οι κατεστραμένες ζάντες μετά από ειδική επεξεργασία επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, όπως όταν ήταν καινούργιες.

Αναλαμβάνουμε επιπλέον και ραγισμένες ζάντες, όπου με ειδική επεξεργασία γίνεται επισκευή και επιδιορθωση της ρωγμής που τυχόν έχει η ζάντα.