Αποθηκευση Χειμερινων Ελαστικων

Τα θερινά ελαστικά, χρειάζονται σωστή αποθήκευση για να μπορέσουν να περάσουν άθικτα το χειμώνα. 

Το πιο εύκολο είναι να τα αφήνετε να ξεχειμωνιάζουν σε εμάς!